Fremleje

udskriv denne side

Fremleje

Hvis man som lejer ønsker at fremleje sin bolig, kan en sådan tilladelse opnås i indtil 2 år, men kun i tilfælde af, at fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Procedure ved ønske om fremleje:

Har man ønske om midlertidigt at fremleje sin bolig, skal man blot fremsende en ansøgning til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen kan modsætte sig fremlejen når:

  • Det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum
  • Når organisationsbestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Boligorganisationen vil i tilfælde af tilladelse til fremleje stille følgende betingelser:

  • At fremlejer foranlediger udarbejdet en skriftlig fremlejeaftale, og at denne i kopi senest 14 dage før fremlejen fremsendes til boligforeningens kontor.
  • At fremlejer fortsat har det fulde ansvar for, at fremlejerens forpligtelser i forbindelse med lejemålet overholdes - herunder såvel indbetalingen af huslejen m.m., samt at gældende husorden bliver overholdt.
  • At fremlejer til stadighed holder boligforeningen orienteret om, hvem der bebor lejligheden, og om størrelsen af den leje, der opkræves. Lejen må i øvrigt ikke overstige den ordinære leje for lejligheden.
  • At fremlejer holder boligforeningen orienteret om, hvor vi kan træffe fremlejer.At tilladelsen ikke gives ud over 2 år.