Bytte bolig

udskriv denne side

Bytte bolig

Man har ret til at bytte sin bolig med en lejer fra anden afdeling i Boligforeningen SØBO, eller lejer fra anden boligorganisation. 

Ved ønske om at bytte bolig:

Har man ønske om at bytte sin bolig, skal man blot fremsende en ansøgning til boligforeningens kontor.

Boligorganisationen kan modsætte sig ønsket om at bytte bolig, når:

  • Den lejer, der ønsker at bytte, ikke har beboet sin bolig i 3 år. Når boligen ved bytningen vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum.
  • Når boligorganisationen i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Boligorganisationen vil i tilfælde af tilladelse til bytningen, stille følgende betingelser:

  • At der afholdes et fraflyttersyn med istandsættelse i bytteboligen, som ved en almindelig flytning.
  • At de nye indflyttere er eller bliver medlemmer af boligforeningen.
  • At der på samme tidspunkt som tilladelsen til bytningen er givet, underskrives lejekontrakt og indbetales boligindskud.
  • At den/de nye lejer bliver tilmeldt folkeregisteret på de nye adresser.
  • At tilladelsen ikke gives ud overe 2 år.