Erhvervsaktive tilflytter

udskriv denne side

Tilflyttere der får job i Sønderborg kommunes område tilbydes bolig

Boligforeningen har i samarbejde med Sønderborg kommune indgået en aftale om, at boligforeningen kan stille et udvalg af boliger til rådighed for personer, der har fået arbejde i  Sønderborg området. Antallet af boliger der hvert år kan stilles til rådighed beregnes efter det foregående års totale antal udlejninger svarende til 1/8 del af organisationens samlede udlejninger.

Personer der kan fremvise en ansættelseskontrakt med en virksomhed i Sønderborg Kommune kan blive optaget på den særlige venteliste for erhvervsaktive.

Kontakt venligst kontoret for fremsendelse af ansøgningsblanket og brochurer.

Tildelingen sker efter nedenstående regler: 

  1. Erhvervsaktive tilflyttere er personer, der ønsker at flytte til Sønderborg, og som er tilbudt beskæftigelse i kommunen.
  2. Reglerne omfatter hver 8. ledige bolig i boligorganisationen.
  3. Alle relevante oplysninger om boligerne findes i et katalog.
  4. Den erhvervsaktive vil blive betragtet som tilflytter, selvom vedkommende i op til ½ år har en midlertidig adresse et andet sted i området. 

Kontakt venligst vort kontor for yderligere oplysninger.