Om Søbo

udskriv denne side

Om Søbo

Boligforeningen SØBO blev stiftet den 4. januar 1949 under navnet Sønderborg Sociale Boligselskab, men ændrede i maj 1978 navn til Boligforeningen SØBO.

Boligforeningens formål er at administrere og opføre almene boliger i Sønderborg kommune, og vi administrerer i dag  l733 lejemål, fordelt på 40 afdelinger. Alle boliger udlejes via Syddanskbolig.dk i samarbejde med Gråsten og Nordborg Andelsboligforening.

Den 1. januar 2015  fusionerede Boligforeningen Asbo ind i Boligforeningen Søbo.

Boligforeningens ledelse udgøres af repræsentantskabet og en organisationsbstyrelse.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed, og består af boligorganisationens bestyrelse og valgte repræsentanter fra afdelingerne.

Repræsentantskabet træffer beslutninger i.h.t. vedtægterne og vælger formand og 6 medlemmer til organisationsbestyrelsen. Det vil sige, at såvel repræsentantskabet som organisationsbestyrelsen alene består af beboervalgte medlemmer